Home FESTIWAL

FESTIWAL

by sztetlFalenicaAdmin

W ramach pierwszej edycji naszego Festiwalu zapraszamy już od 19 października przez kolejne cztery dni na koncerty, filmy, spotkania, warsztaty i spacery.

Warto zarezerwować sobie czas na te cztery dni spotkań z kulturą żydowską, podczas których usłyszycie będziecie mieli okazję wysłuchać koncertu Gang Tango Sebastiana Wypycha i najlepszych artystów Teatru Żydowskiego, koncertu muzyki chasydzkiej w wykonaniu niezrównanego Symchy Kellera, zapoznać się z przełożoną na język teatru historią wielkiej Wiery Gran, w której rolę wciela się Monika Chrząstowska. Zapraszamy już teraz na wspólne świętowanie zakończenia szabasu przy dźwiękach najpiękniejszych szabasowych pieśni i opowieściach o tradycjach związanych z tym kojarzącym się z pachnącą chałką świętem.

Dla ciekawych kuchennych sekretów kuchni kojarzonej z czulentem i gefilte fisz mamy pachnące słodkimi przyprawami warsztaty kulinarne. A jeśli lubicie dobre kino, to nie mogliście lepiej trafić. Specjalnie dla Was wraz z ambasadą Izraela w Polsce przygotowaliśmy pokazy dwóch izraelskich filmów fabularnych. Dodatkowo wyświetlimy też obsypany nagrodami film dokumentalny „Portrecista” i zaprosimy na spotkanie z jego reżyserem Irkiem Dobrowolskim i producentką Anną Dobrowolską.

Głównym celem Sztetl Falenica, festiwalu organizowanego przez Fundację Ner Tamid oraz Urząd Dzielnicy Wawer, jest zachowanie pamięci o historii Falenicy, o utworzonym tutaj getcie dla społeczności żydowskiej, o znaczeniu kultury żydowskiej dla obecnej tożsamości tego miejsca. Chcemy by pamięć ta była przede wszystkim powodem do patrzenia w przyszłość i motywacją do budowania pozytywnych relacji w oparciu o wzajemny szacunek.
Aby zrealizować te cele chcemy zrealizować projekt przybliżający wydarzenia historyczne oraz promujący kulturą żydowską tradycyjną i współczesną. Poprzez udział w wystawach, spotkaniach, koncertach oraz warsztatach odbiorcy będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy, poszerzenia swoich umiejętności kreatywnych i artystycznych, przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wysokiej jakości wydarzeniach.

W programie znajdą się zarówno wydarzenia artystyczne, które skierowane są do odbiorców-widzów, jak również bogata oferta wydarzeń dla osób lubiących udział aktywny – warsztaty i spacery.

Historia Falenicy nierozerwalnie wiąże się z obecnością polskich Żydów. W okresie międzywojennym, gdy Falenica była jeszcze nadwiślańską wsią w pobliżu Warszawy, w tej okolicy zaczęła osiedlać się społeczność żydowska. Gdy nadeszła II Wojna Światowa niemieccy okupanci wykorzystali ten fakt do stworzenia na tym terenie getta, które utworzono w październiku 1940 r. Przez getto przeszło łącznie ok. 7,5 tys. ludzi. Na miejscu zginęło blisko 2 tys. z nich – podczas likwidacji getta w sierpniu 1942 r. i likwidacji tartacznego obozu pracy w maju 1943 r. Większość zaś została wywieziona do obozu zagłady w Treblince, gdzie również czekała ich śmierć.
Trudno jest uciec od wspomnień tych strasznych czynów. Tym, którzy zginęli jesteśmy winni wspomnienie i wyciąganie nauki, by nigdy więcej na ziemiach polskich nie spotkał nikogo ten los. Naszym zadaniem jest budowanie pomostów kulturalnych i więzi międzyludzkich, które będą filarami przeciwko stereotypom, uprzedzeniom i ksenofobii.
Nasz Festiwal ma charakter niekomercyjny i edukacyjny – udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a część punktów programu odbywa się w plenerze, dla lepszej dostępności. Niektóre wydarzenia są również realizowane w formule on-line, co daje nam możliwość dotarcia do szerokiej publiczności.

Organizator:

Fundacja Ner Tamid

Współorganizator:
Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków:

Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Partner główny:

The Torgow Family Detroit, Michigan

Partnerzy:
Wawerskie Centrum Kultury
Europejski Instytut Kultury
Fundacja Stacja Kultury
Kinokawiarnia Stacja Falenica

Restauracja Letnisko

Patronat Honorowy:
Ambasador Państwa Izrael w Polsce
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Partnerzy Medialni:
Radio Dwójka
Gazeta Wyborcza
Słowo żydowskie
Kurier Wawerski
Wiadomości Sąsiedzkie

Mój Wawer

Wawer News